Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 1. 6. 2014DEN MATEK

Datum konání: 10. 5. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na "DEN MATEK" v sobotu 10.5.2014 od 14:00h v KD Bílichov.

K tanci a poslechu hraje Lenka Ducháčková z Mělníka.

OÚ BílichovÚřední hodiny OÚ Bílichov

Datum konání: 30. 4. 2014

Dne 30.4.2014 zrušeny úřední hodiny OÚ Bílichov od 18:00 do 20:00h.

OÚ BílichovČARODEJNICE - BÍLICHOV

Datum konání: 30. 4. 2014

ČARODEJNICE - Bílichov

dne 30.4.2014 od 17:00 h

SRAZ BÍLICHOV U KŘÍŽKU!

Celý útvar po vzájemném uvítání vzlétne a poté se vydá na pozvolný průlet obcí. Maximální povolená rychlost 40 km/h. Prosíme, nechte včas projít vaše košťata STK a nezapomeňte doplnit dostatek paliva. Nezapomeňte si své kouzelné čapky, pláště, hůlky, sovy, kočky, netopýry a všechny ostatní důležité propriety. Společně ohníček zažehneme a špekáčky si NA HŘIŠTI opečeme.

LETU ZDAR!

P.S. V případě nepříznivého počasí se sejdeme v KD Bílichov.PŘÁNÍ

"Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou."

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje OÚ BílichovOZNÁMENÍ O PŘERU3ENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum konání: 28. 4. 2014

V celé obci Bílichov bude dne 28.4.2014 od 7:30 do 16:00h přerušena dodávky elektrické energie.

OÚ BílichovVELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

Datum konání: 12. 4. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční  VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU, která se koná v prostorách KD Bílichov, a to:

                       v sobotu 12.4.2014od 13:00 do 16:00 h

             a v neděli 13.4.2014 od 13:00 do 15:00 h.

 

Výstavka je opět částečně prodejní. Najdete zde např. dekorace a výzdobu, originální ruční výrobky, velikonoční motivy a pochoutky pro mlsné jazýčky aj.VÝZVA - aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM

Datum konání: 25. 3. 2014

Výzva.jpg
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zveřejněný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění.

Bílichov - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků

Bílichov - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníkůNařízení Státní veterinární správy

Datum konání: 24. 3. 2014

Č. j.: SVS/2014/020204-G

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato
mimořádná veterinární opatření: viz. PŘÍLOHA

MVO_Varroaza_2014.pdfPozvánka na JOSEFSKOU ZÁBAVU

Datum konání: 15. 3. 2014

Datum konání: 15.3. 2014, 20:00h

Josefská 2014 15_3[1].jpg
Zveme všechny na Josefskou zábavu, která se koná v sobotu 15.3.2014 od 20:00h v KD Bílichov. Hudbu k tanci i poslechu zajišťuje PaRta Děčín.
Kulturní klub OÚ Bílichov