Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky obce

Název vyhlášky ÚČINNOST
OZV č. 1/2023 - o nočním klidu - OZV č_1_2023 Noční klid obec Bílichov.pdf 6.6.2023
Název vyhlášky ÚČINNOST
OZV č. 1/2022 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - OZV č 1 2022.pdf 1.1.2022

Název vyhlášky

ÚČINNOST
OZV č. 5/2012 -  regulace hlučných činností - OZV č_5_2012.jpg

1.2.2013

Název vyhlášky ÚČINNOST
OZV č. 4/2010 -  kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bílichov - OZV č 4_2010 volný pohyb psů

1.1.2011

Název vyhlášky ÚČINNOST
OZV č. 3/2010 -  o místních poplatcích - OZV č 3_2010 místní poplatky

1.1.2011

Název vyhlášky ÚČINNOST

OZV č. 2/2010 - kterou se ruší OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zrušovací vyhláška odpady 2010.doc

1.1.2011

Název vyhlášky ÚČINNOST
OZV č. 1/2010 -  stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - OZV č 1 2010.doc

1.1.2011

Název vyhlášky ÚČINNOST

OZV č. 1/2009 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - OZV č 1 2009.doc                                                                     

ZRUŠENA

Název vyhlášky ÚČINNOST

OZV č. 2/2009 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílichov - OZV č_2_2009.doc

ZRUŠENA

Název vyhlášky ÚČINNOST

OZV č. 3/2009 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - OZV č_3_2009.doc

ZRUŠENA

Název vyhlášky ÚČINNOST

OZV č. 4/2009 - o místním poplatku ze psů -  OZV č 4 2009.doc                                  

ZRUŠENA

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací