Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


INFORMACE - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ke snížení rizika nákazy „koronavirem-COVID 19“

Datum konání: 17. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informaci o mimořádném opatření pro dopravce v rámci PID včetně informace, která bude vyvěšena v autobusech.

0382_001-mim.opatření dopravci.pdf

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Usnesení vlády ČR č. 96.-99. o přijetí krizových opatření

Datum konání: 17. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

v příloze uloženo Usnesení vlády ČR č. 96. - 99. o přijetí krizových opatření.

sb037-20-AK 96_99 Usnesení vlády ČR.pdf

 

K informaci:

98. USNESENÍ VLÁDYČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020.

I. doporučujeuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. Nařizujeuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V případě potřeby, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam) nebo následující telefonní čísla:

Ing. Bohuslav Ježek, starosta - 724 188 894

Ing. Ladislav Šána, místostarosta - 775 608 721

Klára Hofnerová, sekretariát - 725 935 178

OÚ Bílichov

 INFORMACE - Zrušené úřední hodiny

Datum konání: 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

 

vzhledem k usnesení vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob na území ČR rušíme do odvolání úřední hodiny Obecního úřadu Bílichov a otevírací dobu knihovny. V nezbytných případech, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam) nebo následující telefonní čísla:

 

Ing. Bohuslav Ježek, starosta - 724 188 894

Ing. Ladislav Šána, místostarosta - 775 608 721

Klára Hofnerová, sekretariát - 725 935 178

 

Apelujeme na spoluobčany, aby akceptovali v co největší možné míře aktuální usnesení a nařízení vlády České republiky, které publikujeme na WEB stránkách obce a úřední desce.

 

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizové

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme výpis Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vládyINFORMACE - Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu.

Opatreni vlady.pdf

Priloha+OOP.docx

sb0035-2020 84_90_Usnesení vlády o přijetí krizových opatření.pdf

Zastupitelstvo obceINFORMACE - Ministerstvo financí - Generální finanční ředitelství

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informaci Generálního finančního ředitelství:

"Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150"

Zastupitelstvo obceINFORMACE - 83. Nařízení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

sb033-20-AK 83_Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků celní správy.pdf

Zastupitelstvo obceINFORMACE - smutná zpráva

Datum konání: 14. 3. 2020 - 18. 3. 2020

Do muzikantského nebe dnes odešla Eva Pilarová.

Eva Pilarová kondolence.jpg

Zastupitelstvo obceINFORMACE - dopady usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020

Datum konání: 14. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce.

Koronavir+-+informace+obcím+v+nouzovém+stavu.docx

Zastupitelstvo obceINFORMACE - Usnesení vlády ČR č. 82. o přijetí krizových opatření

Datum konání: 14. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

v příloze uloženo Usnesení vlády ČR č. 82 o přijetí krizových opatření ze dne 14.3. 2020.

sb033-20-AK 82_Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.pdf

Zastupitelstvo obce