Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřadVyvěšeno: 12. 4. 2024
Sejmuto: 15. 5. 2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že

ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1611967/24/2100-11530-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

 

Veřejná vyhláška - Finanční úřad.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 12. 04. 2024 10:46