Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeVyvěšeno: 29. 7. 2020
Sejmuto: 15. 8. 2020

V e ř e j n á v y h l á š k a
Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, v souladu s § 173 odst. 1 a § 25 odst. 2 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen správní řád) oznamuje
opatření obecné povahy
„2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ (2aZÚR ÚK).
2aZÚR ÚK se vydává v souladu s § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona ve
spojení s § 171 a následujících správního řádu na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 025/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 formou opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK a úplné znění ZÚR ÚK po vydání 2aZÚR ÚK, které
zajistil Krajský úřad Ústeckého kraje (pořizovatel) v souladu s § 42 odst. 4 stavebního
zákona, není možno vzhledem k rozsahu dokumentů zveřejnit na úřední desce, proto
v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu oznamuje Ústecký kraj, že celé znění opatření
obecné povahy 2aZÚR ÚK a úplné znění ZÚR ÚK po vydání 2aZÚR ÚK je k dispozici na
těchto místech:
 do listinné podoby opatření obecné povahy 2aZÚR ÚK a úplného znění ZÚR ÚK po
vydání 2aZÚR ÚK je možné nahlížet na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, budova A, 5.N.P.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem;

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 07. 2020 11:13