Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělstvíVyvěšeno: 18. 6. 2024
Sejmuto: 5. 7. 2024

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1)
a § 67 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řád (dále jen „správní řád“), a ust. § 77a odst 5, písm. f) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
a podle § 13h odst. 2 a současně § 37, § 43 a § 44 zákona vydává opatření obecné povahy:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Článek I.
Předmět úpravy
1. Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu
Středočeského kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále jen příslušný orgán
ochrany přírody) stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku
velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice1 (dále jen „Zásady
regulace“) za účelem jeho odstranění, případně kontroly nebo izolace. Dle schválených
Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice
je jako dlouhodobý cíl stanovena úplná eradikace (úplné odstranění) bolševníku
na celém území ČR.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 06. 2024 14:40