Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělstvíVyvěšeno: 15. 4. 2024
Sejmuto: 2. 5. 2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody (dále též
jen „OOP“) podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. i) a k) a ustanovení § 77a odst. 5
písm. d) a o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
I.
povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu
ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na
dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné
bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona
jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst. 2
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. a přílohy č. III této
vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený, konkrétně výjimku ze zákazu rušit, chytat
a nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií
Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců
vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva
zemědělství č.j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku
MŽP, srpen 2023, částka 7, dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy
od stupně II. závažnosti situace výše ve smyslu tabulky č. 1 Pohotovostního plánu), a
dále výjimku ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené
na základě této výjimky.

Veřejná vyhláška - Krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 04. 2024 9:03