Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:INFORMACE - Zhoršený průjezd k chatové oblasti

Datum konání: 20. 6. 2024

Vážení spoluobčané,

informujeme, že dnes 20. 6. 2023 bude do odpoledních hodin zhoršený průjezd k chatám "Na Vápence" z důvodu přistavení velkoobjemového kontejneru.

Obecní úřad Bílichov

Bez názvu.pngINFORMACE - Osvědčení o úspoře emisí

Datum konání: 16. 6. 2024

Snímek obrazovky 2024-06-17 111641.pngSVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 10. 3. 2024

Snímek obrazovky 2024-02-14 174620.png

svoz_nebezp.odpad.pdfZRUŠENÉ ÚŘEDNÍ HODINY

Datum konání: 27. 12. 2023

Vážení spoluobčané,

 

dnes 27. 12. 2023 jsou zrušeny úřední hodiny obecního úřadu.

 

Obecní úřad BílichovPF 2024

Datum konání: 24. 12. 2023 - 1. 1. 2024

pf 2024a .png

pf 2024a.pdfINFORMACE - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum konání: 13. 9. 2023 - 31. 12. 2023

Vážení spoluobčané,

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) předkládá aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž
zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

 

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Svoz komunálního odpadu a využívání kontejnerů na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme, že vstoupil v platnost nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb., účinnost od 1. 1. 2021), který upravuje nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému odpadového hospodářství v obci.

Zastupitelstvo obce BÍLICHOV se na svém zasedání dne 29.11.2021 usnesením č. 26 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 OZV č_1_2021 OBEC BÍLICHOV.pdf

Systém odpadového hospodářství v obci je stanoven výhradně pro občany obce resp. fyzické osoby, a to včetně využívání kontejnerů na tříděný odpad. Podnikatelé a živnostníci si musí zajistit externě vlastního dodavatele odpadové služby, který je k tomu způsobilý. Každý podnikatel by tedy měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou (svozovou společností). 

Do poštovních schránek Vám byla doručena obálka s informací a žlutou známkou pro rok 2022, kterou je nutné označit Vaší popelnici na komunální odpad.  Nadále není v obci Bílichov vybírán poplatek za svoz komunálního odpadu. Svoz probíhá 1x za čtrnáct dní v lichém týdnu beze změny.

 

V případě, že Vám nebyla známka dodána, kontaktujte OÚ Bílichov.

  

Děkujeme

                                                                                                                                             OÚ Bílichov      Dodávka elektřiny obnovena

Datum konání: 29. 10. 2021

Vážení spoluobčané,

byla obnovena dodávka elektrické energie v obci.

OÚ BílichovPorucha dodávky elektrické energie

Datum konání: 29. 10. 2021

Vážení spoluobčané,

ČEZ Distribuce eviduje poruchu na svém zařízení a intenzivně pracuje na jejím odstranění.

Předpokládaný čas odstranění poruchy je dnes v 17:00h.

Předpokládané časy obnovení dodávky se mohou měnit.

OÚ Bílichov

 

 INFORNACE - ÚŘEDNÍ HODINY OÚ - 23.12.2020

Datum konání: 23. 12. 2020

INFORMACE:

Dne 23. 12. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny.

OÚ Bílichov