Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÍ VYHLÁŠKA - Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÍ VYHLÁŠKA - Ministerstvo zemědělstvíVyvěšeno: 29. 7. 2020
Sejmuto: 15. 8. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
III.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 07. 2020 11:08