Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahyVyvěšeno: 6. 4. 2020
Sejmuto: 22. 4. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
I.
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem
1.1. se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci
zůstává zachována;

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 04. 2020 11:15