AKTUALITY


INFORMACE - Usnesení vlády ČR č. 106.-108. o přijetí krizových opatření

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

v příloze uloženo Usnesení vlády ČR č. 106. - 108. o přijetí krizových opatření.

sb033-20-AK 106_108_Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.pdf

 

Výňatek z usnesení:

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potř Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března2020č. 215 podle bodu:

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

III. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru bio-logického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu a plakát "Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem".

Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020.pdf

Plakat_rouska.pdf

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za n

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_1_2020.pdf

Obecní úřad BílichovINFORMACE - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ke snížení rizika nákazy „koronavirem-COVID 19“

Datum konání: 17. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informaci o mimořádném opatření pro dopravce v rámci PID včetně informace, která bude vyvěšena v autobusech.

0382_001-mim.opatření dopravci.pdf

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Usnesení vlády ČR č. 96.-99. o přijetí krizových opatření

Datum konání: 17. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

v příloze uloženo Usnesení vlády ČR č. 96. - 99. o přijetí krizových opatření.

sb037-20-AK 96_99 Usnesení vlády ČR.pdf

 

K informaci:

98. USNESENÍ VLÁDYČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020.

I. doporučujeuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. Nařizujeuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V případě potřeby, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam) nebo následující telefonní čísla:

Ing. Bohuslav Ježek, starosta - 724 188 894

Ing. Ladislav Šána, místostarosta - 775 608 721

Klára Hofnerová, sekretariát - 725 935 178

OÚ Bílichov

 INFORMACE - Zrušené úřední hodiny

Datum konání: 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

 

vzhledem k usnesení vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob na území ČR rušíme do odvolání úřední hodiny Obecního úřadu Bílichov a otevírací dobu knihovny. V nezbytných případech, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam) nebo následující telefonní čísla:

 

Ing. Bohuslav Ježek, starosta - 724 188 894

Ing. Ladislav Šána, místostarosta - 775 608 721

Klára Hofnerová, sekretariát - 725 935 178

 

Apelujeme na spoluobčany, aby akceptovali v co největší možné míře aktuální usnesení a nařízení vlády České republiky, které publikujeme na WEB stránkách obce a úřední desce.

 

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizové

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme výpis Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vládyINFORMACE - Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu.

Opatreni vlady.pdf

Priloha+OOP.docx

sb0035-2020 84_90_Usnesení vlády o přijetí krizových opatření.pdf

Zastupitelstvo obceINFORMACE - Ministerstvo financí - Generální finanční ředitelství

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informaci Generálního finančního ředitelství:

"Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150"

Zastupitelstvo obceINFORMACE - 83. Nařízení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020

Datum konání: 16. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

sb033-20-AK 83_Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků celní správy.pdf

Zastupitelstvo obce
6. 4. Vendula

Zítra: Heřman, Hermína

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

142184
pata.png