AKTUALITY


INFORMACE - Česká pošta

Datum konání: 22. 3. 2020 - 15. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám zaslat informace, které jsme obdrželi od České pošty.

 

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 

  1. Vyplácení důchodů

 

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

 

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

 

  1. Doporučené zásilky

 

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

 

  1. Otevírací doba pro seniory

 

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.

Aktuální uzavření pošt 20. 3. 2020.xlsx

 

Obecní úřad BílichovINFORMACE - MIMOŘÁDNÝ BÍLICHOVSKÝ OBČASNÍK

Datum konání: 20. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

dnes Vám bylo do poštovních schránek distribuováno "MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO BÍLICHOVSKÉHO OBČASNÍKU" , věnované opatřením v nouzovém stavu ČR a na území obce Bílichov.

Obecní úřad Bílichov

mimořádný občasník 1.jpgmimořádný občasník2.jpgINFORMACE - Krajská hygienická stanice

Datum konání: 20. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že aktuální informace o výskytu koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice, tedy www.khsstc.cz. Informace jsou denně aktualizované.

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Mimořádné opatření MZ ČR k nákupu osob starších 65 let

Datum konání: 20. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020,  které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, došlo ke změně v čase a to mezi 7:00 - 9:00h., s vyjímkou osob starších 65 let věku.

9_Mimoradne_opatreni_nova_nakupni_doba_pro_seniory.pdf

sb0042-2020-1.pdf

 

 

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Česká pošta

Datum konání: 20. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám zaslat informace, které jsme obdrželi od České pošty.

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

  • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
  • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
  • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
  • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
  • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Ministerstvo zemědělství

Datum konání: 19. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informaci ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html?fbclid=IwAR0k_OdhRjTP0_oJA1AHUuu0dBF8e84jveHGzr1_JVRi3zKmAn_mlxn0LAs

Obecní úřad BílichovNařízení starosty obce č. 1/2020

Datum konání: 18. 3. 2020 - 30. 4. 2020

nařízení obce.jpgINFORMACE - Usnesení vlády ČR č. 106.-108. o přijetí krizových opatření

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

v příloze uloženo Usnesení vlády ČR č. 106. - 108. o přijetí krizových opatření.

sb033-20-AK 106_108_Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.pdf

 

Výňatek z usnesení:

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potř Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března2020č. 215 podle bodu:

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

III. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru bio-logického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda

Zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu a plakát "Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem".

Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020.pdf

Plakat_rouska.pdf

Obecní úřad BílichovINFORMACE - Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za n

Datum konání: 18. 3. 2020 - 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané,

přikládáme informace Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_1_2020.pdf

Obecní úřad Bílichov
2. 4. Erika

Zítra: Richard

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

141979
pata.png