Obecně závazné vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky obce

Název vyhlášky                                                                                                                        Účinnost
OZV č. 5/2012 regulace hlučných činností - OZV č_5_2012.jpg

1.2.2013

 

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 4/2010 kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bílichov - OZV č 4_2010 volný pohyb psů

1.1.2011

Název vyhlášky                                                                                                                          Účinnost
OZV č. 3/2010 o místních poplatcích - OZV č 3_2010 místní poplatky

1.1.2011

 

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 2/2010 - kterou se ruší OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zrušovací vyhláška odpady 2010.doc

1.1.2011

 

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2010 stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - OZV č 1 2010.doc

1.1.2011

 

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1/2009 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - OZV č 1 2009.doc                                                                     

zrušena

 

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 2/2009 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílichov - OZV č_2_2009.doc

1.1.2010

 

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 3/2009 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - OZV č_3_2009.doc

zrušena

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 4/2009 - o místním poplatku ze psů -  OZV č 4 2009.doc                                  

zrušena

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech v platném znění
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení v platném znění
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění

2. 4. Erika

Zítra: Richard

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

141979
pata.png