VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu ŽerotínVyvěšeno: 20. 12. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU ŽEROTÍN
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče
(dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), zpracoval v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Žerotín za uplynulé období.
Územní plán Žerotín byl vydán Opatřením obecné povahy č. 1/2014 a účinnosti nabyl
26.05.2014. Pořizovatel doručuje návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Žerotín (dále jen
Zpráva) veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů
ode dne doručení, tj. do:
22.01.2020

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 12. 2019 8:56

6. 4. Vendula

Zítra: Heřman, Hermína

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

142184
pata.png