VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahyVyvěšeno: 21. 11. 2019
Sejmuto: 5. 12. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo obrany (dále jen „úřad“) podle § 37 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 43
zákona č.49/1997 Sb.,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o civilním letectví“) zřizuje ochranná pásma leteckých pozemních zařízení
- radiolokátoru Hrušovany.
Překážky, které zasahují do ochranného pásma radiolokačního zařízení a vznikly před
účinností tohoto opatření, nebudou tímto opatřením dotčeny.

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 11. 2019 13:06

21. 2. Lenka

Zítra: Petr

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

140371
pata.png