VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského krajeVyvěšeno: 14. 10. 2019
Sejmuto: 30. 11. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jakožto
pořizovatel územně plánovací dokumentace Středočeského kraje ve smyslu § 7 odst. 1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 37 odst. 3 a § 23a odst. 1 stavebního zákona

oznamuje

zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen VVURÚ). Současně bude kompletní návrh 3. aktualizace ZÚR SK včetně VVURÚ

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 10. 2019 11:10

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

139585
pata.png