VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeVyvěšeno: 20. 8. 2019
Sejmuto: 20. 9. 2019

Veřejná vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)

a

konání veřejného projednání

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK, UPS), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje v souladu s § 39 odst. 1 ve spojení s § 22 odst. 1 stavebního zákona zveřejnění návrhu 2aZÚR ÚK a VV URÚ a veřejné projednání, které se koná

v úterý 8. října 2019 v 10:00 hodin

v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje (budova A-2.N.P.), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 08. 2019 9:48

21. 2. Lenka

Zítra: Petr

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

140373
pata.png