VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchVyvěšeno: 24. 5. 2019
Sejmuto: 24. 6. 2019

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
– na silnici II., III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním
provozu) zahájil dne 22. 5. 2019 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení
§ 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (dále jen
Správní řád) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu:
I.
Obec Bílichov
Na místní komunikaci 26u umístit svislou dopravní značku B 11 „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vlastníků chat a
nemovitostí“ dle přiloženého DIO.

Dále viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 05. 2019 9:23

21. 2. Lenka

Zítra: Petr

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

140371
pata.png