VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYVyvěšeno: 3. 5. 2018
Sejmuto: 19. 5. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č.361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu Miloslava Kalců, Hůrka 1054,
27801 Kralupy n. Vltavou, IČO 10234845 (dále jen „žadatel“), vyjádření KŘ Policie Stč. kraje – DI
Kladno čj. KRPS-1295-69/ČJ-2018-010306- MB z 9.3.2018

s t a n o v u j e viz. příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 5. 2018 12:42

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

119700
pata.png