Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

INFORNACE - ÚŘEDNÍ HODINY OÚ - 23.12.2020

Datum konání: 23. 12. 2020

INFORMACE:

Dne 23. 12. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny.

OÚ BílichovPF 2020

Datum konání: 6. 1. 2020

-nC9Erm-PzdwXZM9LKbnNISSJVCkhsjxU6NUlyf1IIcbrrcQ-TpZFzNGtYi_UkGUel7NoJQ.pngODEČET VODOMĚRŮ

Datum konání: 18. 10. 2019

odečet vody obrázek.jpgPROVOZNÍ DOBA KONTEJNERU

Datum konání: 20. 10. 2019

Skener_20191007 (5).jpgČEZ-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum konání: 15. 11. 2019

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

dále viz příloha

priloha_710510253_1_upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdfINFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Datum konání: 17. 10. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Bílichov, které se bude konat:

Dne Od Do
17.10.2019 7:30 15:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem.

 

ČEZ Distribuce, a. s.INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ - POVINNÉ "ČIPOVÁNÍ" PSŮ

Datum konání: 12. 9. 2019

UPOZORNĚNÍ - JEDNÁ SE POUZE O INFORMACI PRO MAJITELE PSŮ

Skener_20190829.jpgVÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY A INTEGRACE SLÁNSKA

Datum konání: 28. 8. 2019 - 1. 10. 2019

VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY pro linku 589 Slaný - Líský, základní informace o integraci oblasti Slánska a plánky linkového vedení.

vyluka.pdf

589_vyluka.pdf

A2_integrace_Slánsko.pdfNEBEZPEČNÝ ODPAD

Datum konání: 6. 10. 2019

Svoz_nebezpečný odpad plakat-page-001.jpgOSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

Datum konání: 5. 6. 2019

Skener_20190611.jpg