Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:INFORMACE - POPLATEK ZA DOMOVNÍ ODPAD od 1.1.2011

Na základě OZV č. 2/2010 - kterou se ruší OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - se od 1.1.2011 nevybírá poplatek za domovní odpad.
OÚ BílichovBÍLICHOVSKÝ OBČASNÍK

Datum konání: 24. 3. 2011

Vloženo aktuaální číslo Bílichovského občasníku - sekce BÍLICHOVSKÝ OBČASNÍK.VODOVOD - domovní přípojky

Datum konání: 23. 3. 2011

Veškeré informace v sekci "VODOVOD - INFORMACE".VEŘEJNÁ SCHŮZE

Datum konání: 10. 3. 2011

Obecní úřad Bílichov zve spoluobčany
na VEŘEJNOU SCHŮZI,
která se koná v pondělí 21.3.2011 od 19:00 hodin v místním pohostinství.

Hlavním bodem schůze: projekt VODA 2007.

Ing. Bohuslav Ježek, starostaOZNÁMENÍ českého statistického úřadu ze dne 30.listopadu 2010 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ

Datum konání: 3. 3. 2011

Zde budou průběžně doplňovány informace ke sčítání 2011

A3_oznameni_SLDB2011_1.pdf
sldb_2011_terminy.docNařízení SVS ČR o dobrovolné vakcinaci ovcí, koz, farmové zvěře a přežvýkavců v ZOO proti

Datum konání: 22. 2. 2011

Nařízení SVS ČR o dobrovolné vakcinaci ovcí, koz, farmové zvěře a přežvýkavců v ZOO proti katarální horečce ovcí - dokument viz. ÚŘEDNÍ DESKANařízení SVS ČR o dobrovolné vakcinaci ovcí, koz, farmové zvěře a přežvýkavců v ZOO proti

Datum konání: 22. 2. 2011

Dobrý den,
v příloze posílám Nařízení SVS ČR o dobrovolné vakcinaci ovcí, koz, farmové zvěře a přežvýkavců v ZOO proti katarální horečce ovcí. Bližší podrobnosti o akci viz sdělení SVS:

Vakcinace proti katarální horečce ovcí už jen dobrovolná
17.02.2011
Letos se již čtvrtým rokem vakcinují přežvýkavci, tj. zejména skot a ovce proti katarální horečce ovcí. Jelikož se již nevyskytl další případ tohoto onemocnění, nebude po dokončení jarní vakcinace v nařízené vakcinaci pokračováno.
Vzhledem ale k možnému obchodování se zeměmi, kde negativní „zkušenost“ s katarální horečkou neměli a požadují, aby byla zvířata vakcinována, umožňuje nyní SVS ČR, aby takovíto chovatelé mohli zvířata vakcinovat, a k tomu je nezbytná forma Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření.
Plné znění tohoto nařízení je na stránkách www.svscr.cz, je zveřejněno Českým rozhlasem a je vyvěšeno na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Stručně lze z těchto mimořádných veterinárních opatření citovat:
Chovatelům ovcí a koz v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za účelem obchodu za následujících podmínek:

K očkování a přeočkování může být použita pouze registrovaná inaktivovaná vakcína. Očkování provede soukromý veterinární lékař a zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá. O provedeném očkování učiní záznam do evidence. Chovatel mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat informuje chovatel písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek. To se týká i přemístění očkovaných zvířat, je třeba předat písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

V uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území České republiky, se povoluje očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 chovatelům přežvýkavců v ZOO určených k obchodu a chovatelům farmově chované zvěře určené k obchodu za prakticky stejných podmínek, a to, že lze použít pouze registrovanou inaktivovanou vakcínu. Zdravá zvířata očkuje veterinární lékař a učiní záznam do evidence chovatele. A chovatel v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství musí o těchto skutečnostech informovat příjemce.
Chovatelům ovcí a koz, kteří v souladu s přílohou III částí A bodem 5 nařízení (ES) č. 1266/2007 přemístí zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí na území ČR z jiných členských států EU nebo dovezou zvířata očkovaná proti viru katarální horečky ovcí ze třetích zemí na území ČR, se nařizuje zaznamenat údaje o očkovaných zvířatech do evidence chovatele, v případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství, písemně informovat příjemce o tom, že jsou zvířata očkována. A zajistit neprodlené vedení evidence mláďat narozených od očkovaných matek po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
Určitě je dobré doplnit, že chovatelé, kteří přijali očkovaná zvířata, musejí provést písemný záznam do vlastní evidence. A příjemce mláďat narozených od očkovaných matek musí zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
Toto nařízení Státní veterinární správy ČR o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR, a to je 16. 2. 2011.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Prosím o seznámení s tímto dokumentem obecní úřady obcí ve vaší působnosti obvyklým způsobem.

Předem děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem, MVDr. Josef Krupka,
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj,
Vet.inspektorát Kladno,
Čechova 1513, 272 01 Kladno
e-mail: j.krupka.kvss@svscr.cz,
e-mail: jos.krupka@volny.cz
tel.: 312 247 430, mob.: 728 505 143Bílichovský občasník

Datum konání: 21. 12. 2010

Na stránky bylo vloženo poslední číslo Bílichovského občasníku v letošním roce.Zápis do ZŠ Panenský Týnec

Zapis.jpgObnovení katastrálního operátu

Datum konání: 24. 11. 2010

Obnovení katastrálního operátu - viz "Úřední deska"